School voor Mediation

Basisopleiding Mediation voor professionals

Programma Basisopleiding Mediation voor professionals

Opbouw van het programma: het Handboek Mediation, met onder meer de daarin genoemde fasen van het mediation­proces, samen met de eind- en toetstermen van de kennistoets vormen de leidraad van de Basisopleiding (zie: mediationtoets.nl).

Dag 1:
 

Kennismaking

 • Conflict- en escalatiemechanismen
 • Conflicthanteringsstijlen
 • Mediation in de juridische context
 • Houding mediator
 • Mediationproces

Dag 2:
 

1e en 2e fase - Voorbereiden en openen

 • Communicatie
 • Waarnemen
 • Mediationovereenkomst
 • Juridische aspecten
 • Openingstekst
 • Roos van Leary
 • Kernkwadranten van Ofman

Dag 3:
 

3e fase - Exploratiefase

 • Communicatie
 • Interventies
 • Soorten vragen
 • Verslag
 • Cases

Dag 4:
 

4e fase - Draai- en categorisatiefase

 • Mediation matrix
 • Besluitvormingsprocessen en omgaan met emoties
 • Cases

Dag 5:
 

5e fase - Onderhandelen

 • Soorten onderhandelen
 • Harvard methode
 • Creativiteit
 • Cases

Dag 6:
 

6e en 7e fase - Afronden en afsluiten

 • Overeenstemming bereiken
 • Juridische aspecten
 • Vaststellingsovereenkomst
 • Uitdagende situaties tijdens het mediationproces
 • Mediationspel
 • Vormen van mediation
 • Cases

Dag 7:
 

 • Klacht en tuchtrecht
 • Juridische aspecten
 • Aansprakelijkheid
 • Geheimhouding
 • Co-mediation
 • Juridische quiz
 • Inbreng eigen cases
 • Ethiek

Dag 8:
 

 • Proefexamen mediation
 • Toets theorie-examen
 • Uitgebreid oefenen cases
 • Zelfreflectie en observatie

Dag 9:
 

 • Groepsmediation
 • Evaluatie eigen proces
 • Uitreiking certificaten en afsluiting

Slagingspercentages van het theorie-examen (de kennistoets)
Intop heeft de slagingspercentages van het theorie-examen in 2016 gepubliceerd:

In 2016 was het totale slagingspercentage voor het theorie-examen 89%. Er zijn in totaal 513 kandidaten geslaagd, waaronder 64 na een herkansing.

Voor meer informatie over de slagingspercentages van het theorie-examen, zie de website van Intop.

Geldigheidsduur van de opleiding
Een kandidaat heeft 2 jaar de tijd na afronding van de MfN-erkende opleiding om het schriftelijke theorie-examen en het praktijkexamen (live of video) te behalen én de inschrijving bij het MfN te voltooien.

Zie hiervoor het Examenreglement schriftelijk theorie-examen MfN‑ register­mediator, bij punt 4 Aanmelding, lid 5 Geldigheidsduur, op de website van Intop.