Het is Lente!

Het is Lente!  Onze wereld ontwaakt uit een winterslaap. De blaadjes groeien aan de bomen, dieren komen uit hun schuilplaatsen, trekvogels migreren noordwaarts en de dagen worden langer.

Naast deze natuurlijke verandering krijgt u net als zoveel andere mensen te maken met veel veranderingen in uw dagelijkse leven die elkaar steeds sneller opvolgen.

Deze tijd vraagt dat u flexibel bent en snel beslissingen kunt nemen. Uw vermogen om een oordeel te vormen is van groot belang bij het oplossen van problemen en het nemen van besluiten.

Hoe wordt een oordeel gevormd?

  • Afwegen van de beschikbare informatie.
  • Uitgaan van feiten.
  • Beoordelen en beargumenteren van alternatieve oordelen.
  • Tijd nemen om de zaak nog eens te overdenken bij moeilijke beslissingen.
  • Mogelijkheid openhouden om oordeel te veranderen. Alles is veranderlijk.

Maar het oordeelsvormingsproces verloopt vrijwel nooit zo lineair als het hier beschreven staat. Het is een proces wat beweeglijk, dynamisch en grotendeels onbewust verloopt.

Een oordeel vormen is niet geheel hetzelfde als het vormen van een eigen mening.

Bijvoorbeeld:  Als een vriend van u zich veel beter voelt bij veganistisch eten bent u geneigd dit als positief te bestempelen. Maar is dit een correct oordeel?

Om een correct oordeel te vormen is het noodzakelijk gevoelens over het onderwerp (zoveel mogelijk) uit te sluiten. Correcte oordeelsvorming is dan ook niet gemakkelijk. We hebben maar al te gauw de neiging informatie verkeerd af te wegen omdat we informatie inkleuren naar persoonlijke omstandigheden. De kunst is dus om dat niet te doen.

Er bestaan methoden die kennis van de opbouw en het verloop van het oordeelsvormingsproces inzichtelijk kunnen maken. Wat helpt bij het maken van correcte oordelen.

Een voorbeeld hiervan is Dynamische Oordeelsvorming. Door juiste vragen te stellen wordt duidelijk gemaakt wat de primaire reacties en de achterliggende (voor)oordelen en gevoelens zijn. Dat geeft innerlijke rust, ruimte voor inspiratie en vernieuwende inzichten.

Wanneer u beschikt over een objectief en flexibel oordeels­vermogen, kunt u oordeelsvormingsprocessen in u zelf en bij anderen, beter doorzien en gerichter aansturen, heel effectief als mediator.

Meer weten?
Misschien is deze workshop wat voor u:
‘Het lastige gesprek’.


Gaat u af op uw gevoel bij het maken van beslissingen?

School voor Mediation