Online Community

Private alumni group.
To request membership, click ‘Join’ and your request will be reviewed by the group manager.

Dit platform is bedoeld om kennis, ervaring en expertise te delen. Elkaar te motiveren, inspireren en ondersteunen waar nodig. Er is ruimte voor feedback en rugge­spraak, mee­denken met starters, een stage­plaats aanbieden of zoeken, intervisie in uw eigen buurt onder de aandacht brengen, co‑mediators vinden en zoeken en veel meer.

Bent u al op de hoogte van de Linkedin Group ‘School voor Mediation’? Het is een platform voor mede/oud-deelnemers van de ‘School voor Mediation’. Het is bedoeld om kennis, ervaring en expertise te delen. Elkaar te motiveren, inspireren en ondersteunen waar nodig. Er is een ruimte voor feedback en ruggespraak, ook kunt u met starters meedenken, een stage­plaats aanbieden of zoeken, intervisie in uw eigen buurt onder de aandacht brengen, co‑mediators vinden en zoeken en veel meer. De nieuwste ontwik­ke­lingen en literatuur stellen wij ook op prijs. Zo leren we door en van elkaar.

Uw bijdrage kan hier uiteraard niet bij ontbreken!

Daarom willen wij u, als oud-deelnemer van de School voor Mediation, graag uitnodigen om lid te worden van ons platform, als u dat al niet bent.

Vol enthousiasme gaan wij ervoor om u te inspireren en informeren.
We zien uit naar uw aanmelding en inspirerende berichten en interactie met de groep!

Online Community: Leren door en van elkaar

School voor Mediation