Maatwerk-training Gespreks- en Mediationvaardigheden

Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs VGS.
Ervaringen van medewerkers van de VGS met de maatwerktraining Gesprek- en Mediationvaardigheden.

Als team van een ideële organisatie hebben we een driedaagse training Gespreks- en Mediationvaardigheden gevolgd bij de School voor Mediation. Bij aanvang van de training hebben we eerst vrij veel tijd gestoken in het vaststellen en kenbaar maken van onze leerwensen en verwachtingen. Die tijdsbesteding werd ruimschoots beloond.

De trainers van de School voor Mediation hebben optimaal op onze wensen ingespeeld, zonder verlies van hun eigen professionele inbreng. Daarmee bleek de training Gespreks- en Mediationvaardigheden bepaald geen “u vraagt, wij draaien” te zijn, integendeel, alle deelnemers hebben de training zeer gewaar­deerd, vooral omdat alle eigen punten aan de orde zijn gekomen en uitgewerkt. Het hele team heeft dan ook met veel plezier, midden in een drukke tijd, er de drie dagen ingestoken.

De opzet van eerst twee trainingsdagen, met na enige tijd twee terug­kom­middagen, gaf de mogelijkheid tussentijds nieuwe ervaringen op te doen met het geleerde, en eventuele knelpunten opnieuw in te brengen.

De trainers hebben gezorgd voor een prettige open sfeer, waarin de deelnemers al hun vragen, problemen en eigen inzichten etc. op ongedwongen wijze konden inbrengen. Daarbij hebben de trainers niet geschroomd ons ook een spiegel voor te houden. Op die manier is ieder van ons echt verder geholpen.

mr. Jan Macdaniel
Manager en teamleider VGS Besturenorganisatie

Maatwerk-training Pre-mediation

Stichting Bouwreflectie
Ervaringen van de Stichting Bouwreflectie met de Basisopleiding Bouwreflectie, door Jan Moerkerk, directeur van de stichting.


Video op YouTube

De School voor Mediation verzorgt voor de Stichting Bouwreflectie een maatwerk-training ”Basisopleiding tot Bouwreflector”. Bouwreflectie is een vorm van pre-mediation in de bouw. Het wordt gedaan voor en door de mensen in de bouwpraktijk. Zij geven bij de uitvoering van een project feedback aan de projectteams van de opdrachtgevers en de opdrachtnemers, op het gebied van houding, gedrag, communicatie en samenwerking.

Maatwerk-training Pre-mediation

Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek.
De School voor Mediation verzorgt voor de ISD Bollenstreek een speciaal voor hun mede­werkers ontwikkelde 3-daagse maatwerk­training Pre-mediation. De training is toe­gesneden op de werksituatie van de ISD Bollenstreek, die sinds 01 april 2011 pre-mediation fasegewijs in haar organisatie doorvoert.

Testimonial

De ISD Bollenstreek vindt klanttevredenheid erg belangrijk. We willen deze verder verbeteren met behulp van (pre)mediationtechnieken, die uiteindelijk door al onze medewerkers gebruikt gaan worden. Het project wordt in fasen uitgerold over de organisatie. Drie van onze mede­werkers hebben de opleiding tot mediator gevolgd bij de School voor Mediation.

Van de docenten van de School voor Mediation hebben wij veel geleerd en zij hebben ons geholpen om de tweede fase ‘uit te rollen’ over de organisatie, de zaken goed voor te bereiden en de volgende stap pas te nemen na afronding van de vorige. Tijdens een intensieve training van 3 dagen hebben zij de eerste groep getraind in gespreks­technieken. Dit is gebeurd met behulp van rollenspellen, huiswerkopdrachten, praktijkcases en filmvoorbeelden. De drie mediators hebben ook deze training gevolgd om deze training in de derde fase zelf te kunnen geven met behulp van de opgedane ervaringen en het materiaal van de School voor Mediation.

Momenteel doen we ervaring op in de tweede fase met als doel het aantal bezwaar- en klacht­schriften terug te dringen. Het ziet er veelbelovend uit en dat komt zeker ook door de stevige ondersteuning die we van de School voor Mediation tijdens de opleidingen hebben gekregen.

Robert ’t Jong
Directeur Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek

School voor Mediation

Ervaringen met Maatwerktrainingen en in-company Trainingen