PE-punten toegekend door het MfN
Het MfN geeft goedkeuring aan trainingen en work­shops in het kader van Permanente Educatie voor MfN-registermediators, door punten in een categorie toe te kennen.

Een MfN-registermediator dient driejaarlijks aan onderhoudseisen te voldoen.
Het is van groot belang dat mediators hun kennis en vaardigheden op peil houden. Om de kwaliteit te waarborgen zijn MfN-registermediators daarom gehouden aan het MfN Permanente Educatie Reglement.
Zie de website van het MfN-kwaliteitsregister: Permanente educatie-eisen.

Comform het reglement behaalt een MfN-registermediator driejaarlijks minimaal
48 PE-punten. Deze punten kunnen in verschillende categoriën behaald worden:

Categorie

Activiteit

Max aantal punten

1a

Vakkennis en vaardigheden

Onbeperkt

1b

Co-mediation, intervisie, supervisie

34 punten over 3 jaar

2

Verwante kennis en vaardigheden

16 punten over 3 jaar

3

Bijdrage vakontwikkeling

16 punten over 3 jaar

4

Publiceren
 

16 punten over 3 jaar

PO-punten toegekend door het NOvA
Sinds januari 2011 worden er door het NOvA op een andere manier PO-punten toegekend. Iedere advocaat kan aan de hand van de Verordening op de vakbekwaamheid en de Regeling vakbekwaamheid zelf beoordelen of een cursus zijn/haar vakbekwaamheid ten goede komt en daarmee in aanmerking komt voor puntentoekenning.

De Verordening op de vakbekwaamheid en de Regeling vakbekwaamheid kunt u vinden op de Orde-website: www.advocatenorde.nl/vademecum

Heeft u vragen? Bel ons gerust: 0343 - 533 603.

School voor Mediation

Vragen