Studiekosten en de Belastingdienst

Veranderingen in 2013
Inkomstenbelasting ––> Nieuw in 2013 ––> Veranderingen 2013 ––> Studiekosten

Studiekosten:
Op het gebied van studiekosten zijn de volgende veranderingen doorgevoerd:

  • De aftrek van scholingsuitgaven (studiekosten) wordt beperkt tot de verplichte en noodzakelijke kosten van de opleiding.
  • De berekening van aftrekbare studiekosten voor studenten met studiefinanciering wordt eenvoudiger.
  • De drempel studiekosten wordt verlaagd van € 500 naar € 250.

Zie de pagina: Studiekosten op de website van de Belastingdienst.

Onder enkele voorwaarden zijn de studiekosten of andere scholingsuitgaven voor particulieren aftrekbaar:

  • U of uw fiscale partner heeft de uitgaven voor de studie gedaan
  • De opleiding is gericht op uw (toekomstige) beroep of werk
  • De uitgaven waren hoger dan de drempel van € 500,-- en lager dan het vastgestelde maximum aftrekbedrag (meestal € 15.000,-)

De volgende kosten mogen meetellen:

  • Lesgeld, studieboeken, vakliteratuur en andere zaken die nodig zijn voor de opleiding.

De volgende kosten mogen niet meetellen:

  • Uitgaven levensonderhoud, reis en verblijfkosten.

Voor meer informatie neem contact op met de Belastingdienst of raadpleeg de website van de Belastingdienst.

Bij een opleiding van de School voor Mediation schaft u zelf de boeken aan. Deze kunnen meegenomen worden als aftrekpost.

Heeft u vragen? Bel ons gerust: 0343 - 533 603.

School voor Mediation

Vragen