Persoonlijk leiderschap

Zelfontplooiing: ontwikkel persoonlijk leiderschap

Vroeger bepaalden bazen precies wat hun werknemers moesten doen en leren. Die tijd is (gelukkig!) voorbij. Eigen baas zijn we nog niet. Naar die situatie ga je wel steeds meer toe. Het gaat om vrije beslissingsruimte van de professional. Complexe situaties vragen immers om slagvaardige acties en vakmanschap. Je moet als professional op jezelf durven vertrouwen en doen wat volgens jou nodig is. Wat je daarbij helpt? Persoonlijk leiderschap. Hoe je dat kunt ontwikkelen, onderzoeken we.

Je kan juist krachtiger worden als je meer losgelaten wordt.

Wat is persoonlijk leiderschap?

Persoonlijk leiderschap is de mate waarin je in staat bent je eigen leven vorm te geven. En dat je in staat bent om je eigen doelen te realiseren door opti­maal gebruik te maken van je eigen talenten en passies. Je bent pro­actief, je spant je in voor zaken waar je invloed op hebt en neemt verant­woorde­lijk­heid voor jouw aandeel in veranderingen. Je weet van jezelf wat je persoon­lijke drijfveren, doelen en normen en waarden zijn. Op basis daarvan durf je keuzes te maken, ook als dat tegen belangen van anderen ingaat.

Ontdekoefening: Maak de balans op van jouw persoonlijk leiderschap.

 • Denk terug aan een situatie waarbij je handelde buiten de regels en protocollen om omdat je dat in het belang van een cliënt achtte. Als je geen situatie kunt herinneren, bevraag dan een collega die dit wel kan.
 • Waar zat je twijfel? Waarom deed je het toch? Beschrijf dit zo precies mogelijk en ga op zoek naar de cruciale factoren die ertoe bijdroegen dat je dit deed.
 • Doe je dit vaker? Waarom wel/niet?
 • Welke competenties had je in deze situatie?
 • Vanuit welke normen en waarden handelde je?
 • Hoe zou je dit persoonlijk leiderschap vaker kunnen inzetten? Wat heb je hiervoor nodig?
 • Welke acties volgen hieruit? Begin direct!

Cirkel van invloed en betrokkenheid.

Een goeroe op persoonlijk leiderschap is Steven Covey. Hij bedacht de cirkel van invloed en betrokkenheid. Deze cirkel helpt jou bewust te maken of jij de mate van invloed die je kunt hebben voldoende benut. Het werkt heel simpel:

 • Alle zaken waar jij je druk om maakt of betrokken bij voelt, zitten binnen de cirkel van betrokkenheid.
 • Op sommige dingen binnen deze cirkel kun je invloed uitoefenen; de cirkel van invloed.
 • Het is de kunst om de overlap van de cirkel van invloed en cirkel van betrokkenheid zo groot mogelijk te maken. Focus dus op de cirkel van invloed, en vergroot daarmee deze cirkel.

Verdiepingsoefening.

 • Teken een grote cirkel. Dit is de cirkel van betrokkenheid. Schrijf aan de rand een vraagstuk op waar je tegenaan loopt in je werk op.
 • Teken vervolgens een kleinere cirkel in de grote ring; de cirkel van invloed. Zet hierin de dingen waarop jij invloed hebt  die met het vraagstuk in de grote cirkel te maken hebben.
 • Stel jezelf de volgende vraag: aan welke van de twee cirkels besteed jij de meeste tijd en aandacht?
 • Wat ga je doen om je cirkel van invloed te vergroten?

Besteed jij veel tijd aan (vraagstukken uit) je cirkel van invloed? Dan ben je effectief bezig met persoonlijk leiderschap. Je spant je proactief in voor zaken waar je echt iets aan kunt doen. Dit vergroot de mate van invloed die jij hebt. Ga zo door!

Begeef jij je vooral in de cirkel van betrokkenheid? Dan ben je (nog te) weinig bezig met uitoefenen van invloed op je eigen situatie. Hierdoor kun je in een neerwaartse spiraal raken. Denk eens na hoe jij je invloed kunt vergroten op de aspecten die met jouw vraagstuk te maken hebben. Daarvoor bekijk je eerst waar je wel en geen invloed op hebt. Ga aan de slag met datgene waar je invloed op hebt en laat je inspireren door iemand die je bewondert om zijn pro activiteit. Formuleer acties die je direct kunt ondernemen.

Wanneer je eenmaal aan de slag bent, zal je merken dat je meer invloed hebt dan je vooraf had kunnen bedenken!


School voor Mediation

Huiswerk