Piramide

Is een stevige presentatie van jezelf altijd noodzakelijk voor het verkrijgen van autoriteit als leider en leidinggevende?

Dat hangt ervan af waar je voor kiest c.q. wat het beste bij je past. Wat voor leider wil of kan jij zijn? Wil je leidinggeven op basis van macht (top down) of wil je leidinggeven op basis van gezag, van acceptatie (bottom-up)? En welke persoonlijkheid, gedrag en uitstraling horen daar dan bij?

A. Macht
Wat is macht? Volgens Wikipedia: Macht is het vermogen van personen of groepen om andere personen, groepen of zaken de wil op te leggen, eventueel tegen de wensen of belangen van anderen in.
Leidinggeven op basis van macht zorgt voor duidelijkheid, maar nodigt niet uit tot initiatieven bij de medewerkers.

Uitstraling
Als je kiest voor macht, dan hoort daar een stevige uitstraling en presentatie bij. Een stevig postuur of lengte helpt. Je hebt bij voorkeur een duidelijke, enigszins harde stem en je loopt met je borst vooruit. In een ruimte ben je nadrukkelijk aanwezig. In discussies laat je je gelden. Mensen kijken tegen je op. In een groep ben je de natuurlijke leider en neem je graag het initiatief. Je hebt overal een mening over. Je gaat voorop in de strijd. Je bent duidelijk in je emoties.

Leiders op basis van macht:
Trump, Poetin, Thatcher, De Gaulle, Opstelten, Teeven

B. Gezag
Wat is gezag? Volgens Wikipedia: Gezag of autoriteit is de aanvaarde macht van een persoon of organisatie over een andere persoon of een groep om die te leiden.
Gezag is geaccepteerd door de medewerkers en nodigt hen uit tot het nemen van initiatieven en het zelfstandig werken.

Uitstraling
Als je voor gezag kiest, dan is je uitstraling en je presentatie minder nadrukkelijk. Je hoeft geen stevig postuur te hebben. Je toont een zekere bescheidenheid. Je bent open en toegankelijk. Je luistert naar anderen en naar je mensen, alvorens ergens een mening over te hebben en die te ventileren. Je stelt je kwetsbaar op. In discussies richt je je nadrukkelijk op de inhoud. In een groep ben je bij voorkeur degene die zorgt voor de samenhang, voor de harmonie.
Je bent niet bang om initiatieven te nemen, maar je laat dat ook vaak aan anderen over. Je houdt afstand en zorgt ervoor altijd overzicht te hebben en te houden

Leiders op basis van gezag:
Obama, Merkel, Rutte, Schippers, Lodewijk Ascher

Het een of het ander
Je persoonlijkheid, je voetstap, is dus belangrijk, is bepalend zelfs. Trump en Obama zijn niet uitwisselbaar. Merkel en Thatcher zijn niet uitwisselbaar. Puur op basis van hun persoonlijkheid, gedrag en uitstraling zijn zij leiders op basis van macht of van gezag. Ze hebben en hadden geen keus.

Geldt dat ook voor jou?
Als je heel nadrukkelijk een A-persoonlijkheid, gedrag en uitstraling hebt, dan zal je je het beste voelen bij leidinggeven op basis van macht en zal je daar ook goed in kunnen zijn.
Als je heel nadrukkelijk een B-persoonlijkheid, gedrag en uitstraling hebt, dan zal je je het beste voelen bij leidinggeven op basis van gezag, van acceptatie en zal je daar ook goed in kunnen zijn.

Kan je switchen?
Als je altijd gewend bent geweest om leiding te geven op basis van macht, kan je dan switchen naar leidinggeven op basis van gezag?
Dat kan, maar dan moet je wel wat doen aan je gedrag en aan je uitstraling. Die moeten in lijn gaan zijn met wat onder ‘B. Gezag’ beschreven is. Al doende zal het zeker ook invloed krijgen op je persoonlijkheid. Dat betekent niet noodzakelijkerwijs positief of negatief.

Is zo’n verandering makkelijk?
Het is niet gemakkelijk. Het hangt sterk af van je motivatie. Hoe belangrijk je het vindt, hoe graag je het wilt. Het hangt ook af van je omgeving. Hoe reageert de omgeving op jouw verandering. Dat kan alleen positief zijn als je er zelf helder over bent, als je erover communiceert. Dat is een eerste blijk van je kwetsbaar opstellen en is een goede start. Bij het maken van zo’n veranderingsslag is het vaak nuttig dat je daar hulp en begeleiding bij krijgt.

Moet je veranderen?
Niet persé. Er is al meer dan 100 jaar leidinggegeven op basis van macht en vaak zeer succesvol. Leidinggeven op basis van gezag is een ontwikkeling van de laatste tijd en past beter bij medewerkers die zich willen laten gelden, initiatieven willen nemen, serieus genomen willen worden.
Leidinggeven op basis van macht en leidinggeven op basis van gezag komen nog steeds beide voor, sterker nog macht komt nog steeds het meeste voor. Het is immers de traditionele manier.
Overigens is het niet altijd zwart/wit. Ook bij leidinggeven op basis van gezag zijn er situaties denkbaar waarbij je macht incidenteel als uitgangspunt moet nemen. Dat hoeft geen probleem te zijn, het is makkelijker om van gezag naar macht te switchen dan andersom.

Conclusie
Jij bent bepalend bij de keuze tussen leidinggeven op basis van macht of leidinggeven op basis van gezag. Met welke manier van leiding geven je succesvol bent, hangt af van jouw persoonlijkheid, gedrag en uitstraling.

Bron: penbimprovement


School voor Mediation

Trump of Obama? Macht of gezag?