Verwachtingsmanagement

Lukt het jou soms ook niet om de vakantie te krijgen die je verwacht had? Voldoet jouw vakantie met je partner niet aan je ideale droomplaatje? Wat doe je als de vakantie anders loopt dan je verwacht had? Voor veel mensen is dat een vraag. In de praktijk blijkt vaak dat veel mensen niet de dynamiek van verwachtings-management kennen.

Verwachtingsmanagement

Verwachtingsmanagement is een begrip dat in de loop van de jaren steeds belangrijker is geworden. Iedereen gebruikt het, maar weten we (van elkaar) ook wat er wordt bedoeld?

Verwachtingsmanagement is de kunst van het beïnvloeden met ruimte voor dialoog tussen de betrokkenen.

Het is een complex ‘spel’ waarbij je rekening moet houden met de realiteit, met alle betrokkenen, met jezelf, met de klus die geklaard moet worden. Het is een spel van voortdurend dynamisch balanceren, waarbij alertheid in het hier en nu steeds op de voorgrond staat.

Hoe belangrijk het balanceren in het hier en nu is blijkt wel uit de momenten dat je, wanneer je bij een oud besluit blijft, in een nieuwe context doorgaat. Blijf je gaan voor het bounty-plaatje als het regenseizoen blijkt te zijn? Dan roept er altijd wel iemand “dat hij niet verwacht had dat er zou worden vastgehouden aan het oude besluit”. Helemaal niet nu de situatie zo veranderd is.

De dynamiek

In de dynamische balans in het omgaan met ieders verwachtingen wordt continu, bewust of onbewust, gekeken of een aantal aspecten niet over het hoofd worden gezien. Dit checken draagt namelijk bij aan een gevoel van veiligheid. Want juist het gevoel van veiligheid is een essentiële voorwaarde in het steeds durven uitspreken van verwachtingen.

Zo worden bijvoorbeeld de volgende aspecten meegewogen in de balans:

 • Worden verwachtingen openlijk uitgesproken? 
Als dit niet het geval is, is er geen werkelijke dialoog meer gaande. Bovendien krijg je te maken met een negatieve impact.
 • Worden de verwachtingen waargemaakt? 
Het niet waarmaken van verwachtingen zorgt voor een negatieve reputatie.
 • Wordt jouw bijdrage serieus genomen? 
Mag je je verwachtingen uitspreken, of wordt er toch niet naar geluisterd? Ernaar luisteren betekent in dit geval dat je betrokkenheid op prijs gesteld wordt, dat je jouw steentje bij mag dragen. Dat betekent niet automatisch dat je je zin krijgt!
 • Wordt het uitspreken blijvend gestimuleerd? 
Als je ziet dat het op prijs wordt gesteld dat jij jouw verwachtingen uit, dan zul je dat vanzelf vaker doen. Als er ook op een goede manier mee wordt omgegaan, dan zul je jezelf nog meer uitgenodigd voelen.

De praktische kant

Nog een aantal praktische tips die een positieve stimulans geven:

 • Begin op tijd. 
Waak ervoor dat je niet pas naar de verwachtingen vraagt als de hele vakantie al gepland is.
 • Zorg voor begrijpelijke informatie. 
Doseer informatie zodat de ander aan kan haken bij jouw ideeën.
 • Wees eerlijk. 
Heb geen verborgen agenda’s. Geef aan waar je niet zo’n zin in hebt op vakantie en waar je naar uitkijkt.
 • Wees duidelijk in wat je verwacht. 
Wees duidelijk of je iets deelt omdat je een beslissing van de ander verwacht. Of dat je iets ter kennis­geving deelt, of dat je wilt dat de ander een specifieke bijdrage levert.
 • Betrek alle vakantievierders erbij, ook je kinderen.
 • Als je betrokkenen in een vroegtijdig stadium en op een goede manier betrekt, kan je sneller rekenen op een breed draagvlak.
 • Houd het gesprek levendig

Ook als de vakantie gepland is kan hij nog anders ingevuld worden als verwachtingen veranderen. Wees flexibel.

Tot slot, het goed managen van verwachtingen heeft een gevoel van veiligheid en betrouwbaarheid als voorwaarde.

Bron: Het efficiency huis


School voor Mediation

Manage je verwachtingen