Positieve emoties

Misschien speelde deze vraag door je hoofd toen je lekker op je handdoekje lag aan het strand of aan het wandelen was door de bergen. Is de zin je even in je slippers of bergschoenen gezakt.

Om iedereen toch nog een extra zetje te geven een zestal redenen waarom we eigenlijk werken: 

1. Om geld te verdienen
Volgens de Duitse socioloog George Simmel werken we in eerste plaats om geld te verdienen. Geld geeft ons de vrijheid om te kiezen en het is de absolute gelijkmaker. ‘Het maakt de zakenman en de boer gelijken van de adel of de bourgeoisie.’ 

2. Om een volledig mens te worden
Door te werken verdienen we een plaats in de maatschappij, zegt filosoof Georg Friedrich Hegel. Aan werk ontlenen we een identiteit en we kunnen onszelf dankzij dat werk erkennen.

3. Om de wereld te veranderen
Karl Marx zegt dat de mens door te werken de wereld vorm kan geven zodat het nuttig voor hem is. ‘Werk is op de eerste plaats een handeling die zich afspeelt in de relatie tussen de mens en de natuur.’

4. Om onszelf te verbeteren
Werk is niet goed of slecht op zich, zegt Seneca, maar wel belangrijk. ‘Het leert ons vastberaden en taai te zijn. Moeilijk en lastig werk zet ons ertoe aan onszelf te overwinnen.’

5. Om trots te zijn
Wat voor werk je ook doet, volgens Denis Diderot kun je er trots op zijn. Elk werk, zelfs het ogenschijnlijk meest eenvoudige, herbergt een wereld van kennis en ervaringen.

6. Voor onze relatie met anderen
Volgens Hannah Arendt moeten we een waardige betekenis aan ons leven geven. ‘Ons werk heeft pas zin als we een relatie met de ander kunnen aangaan.’

Bron: www.filosofie.nl

School voor Mediation

Werken, waarom zou ik?