Voor meer informatie over maat­werk en in-company trainingen:
Bel 0343 - 533 603
of mail info@schoolvoormediation.nl of gebruik het contactformulier.


Mediation trainingen voor organisaties en bedrijven


Naast de opleiding tot MfN-registermediator en de specialisatie trainingen en workshops, biedt de School voor Mediation maatwerktrainingen en in-company trainingen. We verzorgen trainingen in mediationvaardigheden en conflict­management, zonodig toegesneden op een specialisatie of toepassing, en trainingen in coaching en coachings­vaardigheden. De trainingen kunnen diepgaand of in verkorte vorm worden gegeven, afhankelijk en afgestemd op de vraag die in uw organisatie leeft.

Gewoonlijk ontwikkelen we een maatwerk­training samen met u, zó dat er veel ruimte blijft voor inbreng van de eigen casuïstiek uit uw organsisatie.
Voorbeelden van Maatwerktrainingen zijn “Training Mediation- en Conflict­vaardigheden” en “Training Coaching en Cochingsvaardigheden”.


Maatwerktraining Mediation-, Conflictvaardigheden en Conflictoplossing


U bent geen mediator en u wilt het ook niet worden, maar u heeft in uw werk te maken met conflicten of onderhandelingen met complexe situaties waar diverse belangen spelen? Dan is deze training voor u een aanrader! Deze 4-daagse training is speciaal bedoeld voor iedereen die mediation- en conflict­vaardig­heden onder de knie wil krijgen om in de dagelijkse praktijk te kunnen gebruiken.

Meer informatie over de training Mediation 


Maatwerktraining Coaching, Conflictcoaching en Coachingsvaardigheden


U bent mediator, een professional of leidinggevende en u wilt kennismaken met coaching en u verdiepen in verschillende coachingsvaardigheden. Bijvoorbeeld omdat in uw werksituatie, naast de traditionele management- en leider­schaps­vaardig­heden, een beroep wordt gedaan op uw coachings­vaardig­heden. Deze 4-daagse training is bestemd voor mediators, leiding­gevenden en profes­sionals die beroepshalve dienen te beschikken over coachingsvaardigheden, met inzicht in coachingmethoden en verloop van het coachingsproces.

Meer informatie over de training Coaching 


Voorbeelden van maatwerk-trainingen Pre-Mediation


Stichting Bouwreflectie.
Een voorbeeld van een maatwerktraining die de School geeft is de ”Basisopleiding tot Bouwreflector” voor de Stichting Bouwreflectie. Bouwreflectie is een vorm van pre-mediation in de bouw. Het wordt gedaan voor en door de mensen in de bouwpraktijk. Zij geven bij de uitvoering van een project feedback aan de projectteams van de opdrachtgevers en de opdrachtnemers op het gebied van houding, gedrag, communicatie en samenwerking. Zie ook bij Ervaringen.

Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek.
Een ander voorbeeld van maatwerk die de School gegeven heeft is de ”Training Pre-mediation” voor de ISD Bollenstreek. Voor de ISD Bollenstreek is de 3-daagse training pre-mediation voor medewerkers ontwikkeld. De ISD Bollenstreek voert per 1 april 2011 pre-mediation fasegewijs in haar organisatie door. De eerste groep medewerkers is door ons getraind. De training was toegesneden op de werksituatie van de ISD Bollenstreek. Zie ook bij Ervaringen.

School voor Mediation

Maatwerktrainingen en Trainingen in-company