Bron: MfN-register - 19 december 2016

Mediation in strafrecht gaat door.

Minister Van der Steur kondigde onlangs aan dat er in 2017 geen geld is voor mediation in het strafrecht. Recourt, PvdA-Kamerlid, diende met steun van D66, ChristenUnie, SP en GroenLinks een amendement in op de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie met als doel toch de benodigde 1,5 miljoen euro beschikbaar te stellen. Volgens het amendement kan dekking worden gevonden door gereserveerde middelen voor de reorganisatie van bestuursrecht in hoogste instantie hiervoor te gebruiken. Recent trok het kabinet het wetsontwerp hiertoe in. De Tweede Kamer nam op 8 december jongstleden het amendement van Recourt aan. Hierdoor kan mediation naast strafrecht bij de rechtbanken doorgezet worden.

School voor Mediation

Mediation nieuws