Bron: MfN-register - 31 januari 2017

Wijziging in MfN-regelgeving per 1 februari 2017 - update.

Per 1 februari 2017 zijn er twee belangrijke wijzigingen in de MfN-regelgeving. Eén wijziging heeft betrekking op het Mediationreglement (artikel 8). De andere wijziging heeft betrekking op de Gedragsregels voor de MfN-registermediator (artikel 9 met toelichting).

Wat wijzigt?
Voor de inhoud van de wijzigingen in artikel 8 van het Mediationreglement (beëindiging mediation) en artikel 9 van de Gedragsregels (wijzen op de mogelijkheid van een mediationtoevoeging) verwijzen wij u onder andere naar het bericht dat in 2016 per e-mail naar alle MfN-registermediators is gestuurd en de brief bij de factuur voor de registerbijdrage 2017 die u afgelopen zaterdag per post heeft ontvangen.

Waar vind ik de nieuwe MfN-regelgeving?
Het aangepaste Mediationreglement, de toelichting op het Mediationreglement en de Gedragsregels voor de MfN-registermediator vindt u vanaf vandaag op de website van het MfN-register onder condities waaronder een MfN‑registermediator werkt (reglementen en modellen). Vergeet niet deze documenten in uw praktijkvoering door te voeren.

Vragen en antwoorden wijziging MfN-regelgeving
Naar aanleiding van het eerdere bericht over de wijzigingen in de MfN‑regelgeving, heeft het MfN-bureau van een aantal mediators vragen gekregen over de wijziging in de Gedragsregels (het wijzen op de mogelijkheid van een mediation­toevoeging). De antwoorden op deze vragen vindt u op de website van het MfN-register onder vragen en antwoorden wijziging MfN‑regelgeving per 1 februari 2017. De antwoorden over toevoegingen zijn afgestemd met de Raad voor Rechtsbijstand (RvR).

Andere vragen?
Heeft u nog vragen over de onderhoudseisen, de kwaliteitssystemen/-projecten, het register en/of regelgeving voor de MfN‑registermediator? Of heeft u andere vragen/opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar info@mediatorsfederatienl.nl.

School voor Mediation

Mediation nieuws