Ron Henkes
MfN-registermediator, trainer, begeleider en MfN‑assessor.

Ron Henkes heeft het ideaal om mensen met zichzelf en met elkaar in gesprek te brengen. Dat ‘in gesprek zijn en blijven’ kan op gespannen voet staan met de vaart en ontwikkelingen in het dagelijkse leven en in deze hectische wereld.

Mensen omschrijven Ron als helder, duidelijk, integer, authentiek en betrokken. Hij zet graag humor in en gaat voor kwaliteit, zorgvuldigheid en ontwikkeling.

Met de inzet van zijn kwaliteiten in training en begeleiding wil Ron bijdragen aan een menselijke maatschappij, waarin vrijheid, betrokkenheid, vertrouwen en verantwoor­delijkheid belangrijke waarden zijn.

Zie ook: www.ronhenkes.nl

Ron Henkes