School voor Mediation

Eisen en voorwaarden voor MfN-registratie

Onderstaand geven we een overzicht van de eisen en voorwaarden waaraan voldaan moet zijn om geregistreerd te kunnen worden als MfN-register­mediator en waarbij de School voor Mediation u behulpzaam kan zijn.

Het MfN (Mediatorsfederatie Nederland) hanteert vanaf 01 januari 2014 een nieuw register voor mediators, waarin het voormalige NMI-register is opgenomen. Dit nieuwe MfN-register is bedoeld voor professionele mediators en verschaft een kwaliteitsmerk.

Om geregistreerd te worden dient men aan een aantal registratie-eisen te voldoen:

 • gevolgd hebben van een MfN-erkende basisopleiding
 • geslaagd zijn voor het theorie-examen
 • geslaagd zijn voor het assessment
 • een Verklaring omtrent gedrag

Geldigheidsduur van de opleiding
Een kandidaat heeft 2 jaar de tijd na afronding van de MfN-erkende opleiding om het schriftelijke theorie-examen en het praktijkexamen (live of video) te behalen én de inschrijving bij het MfN te voltooien.

Zie hiervoor het Examenreglement schriftelijk theorie-examen MfN‑ register­mediator, bij punt 4 Aanmelding, lid 5 Geldigheidsduur, op de website van Intop.

Raadpleeg voor de meest actuele informatie over MfN-registermediator worden de website van het MfN-register.

Slagingspercentages van het theorie-examen (de kennistoets)
Intop heeft de slagingspercentages van het theorie-examen in 2016 gepubliceerd:

In 2016 was het totale slagingspercentage voor het theorie-examen 89%. Er zijn in totaal 513 kandidaten geslaagd, waaronder 64 na een herkansing.

Voor meer informatie over de slagingspercentages van het theorie-examen, zie de website van Intop.

Slagingspercentages van het assessment (de vaardighedentoets)
Intop heeft de slagingspercentages van het assessment in 2016 gepubliceerd:

Het totale slagingspercentage voor de assessments in 2016 was 79,1%.
Er zijn in totaal 303 geslaagden, waarvan 82 na een herkansing.

Bij het live assessment in 2016 was het slagingspercentage van de eerste deelname van kandidaten 65,9%.

Bij het video-assessment in 2016 was het slagingspercentage van de eerste deelname van kandidaten 53,8%.

Voor meer informatie over de slagingspercentages van het assessment,
zie: de website van Intop.

Wat zijn de kwalificaties waarop assessoren letten tijdens het assessment?
  Download een PDF van het Observatieformulier Gedragscriteria.
Daarin worden de 5 hoofdcompetenties van de mediator beschreven.

Live-assessment of video-assessment
In plaats van een live-assessment, is er voor kandidaten ook de mogelijkheid een video-assessment te doen. Zo’n examenvideo kan door een kandidaat zelf worden gemaakt of door de School voor Mediation worden verzorgd.

Een video maken voor een examen is voor velen natuurlijk iets nieuws. Bovendien moet een video-assessment inhoudelijk en technisch aan een aantal kwalitatieve criteria voldoen. Om zorg te dragen dat examen-video’s het vereiste niveau hebben, wordt bij de training van assessoren daar extra aandacht aan besteed.

Voor de kandidaat die een weloverwogen keus wil maken tussen het doen van een live-assessment of een video-assessment heeft Intop een aantal documenten vervaardigd, die kandidaten bij die afweging kunnen ondersteunen en bij de uitvoering helpen.

Deze documenten vindt u op de website van Intop, maar u kunt ze ook hier inzien/downloaden:

Om geregistreerd te blijven dient men 3-jaarlijks aan onderhoudseisen te voldoen:

 • minimaal 9 mediations, óf onder voorwaarden 9 bemiddelingen
 • minimaal 36 contacturen
 • minimaal 2 mediations in 1 jaar, met samen minimaal 8 contacturen
 • minimaal 3 mediations afgerond met schriftelijke overeenkomst
 • maximaal 3 co-mediations
 • 48 PE-punten, met
  verplichte intervisie (volgens het PE Reglement)
 • deelname aan kwaliteitsbevorderend instrument (Peer Review)

Raadpleeg voor de exacte en meest actuele informatie over de onderhoudseisen voor een MfN‑registermediator de website van het MfN-register.

We geven hier een overzicht van de tarieven die Intop en het MfN hanteren voor de diverse onderdelen die nodig zijn voor registratie (in euro's):

Toetredingseisen MfN-register 2018

Excl. BTW

21% BTW

Incl. BTW

Theorie-examen (kennistoets)*

210,74

44,26

255,00

Live-assessment (vaardighedentoets)*

1461,16

306,84

1768,00

Video-assessment (vaardighedentoets)*

629,75

132,25

762,00

* Tarieven voor 2018 vastgesteld en gefactureerd door de toetsende instelling Intop (zie voor alle tarieven de website van Intop).

Eenmalige inschrijving MfN-register

Excl. BTW

21% BTW

Incl. BTW

Inschrijfkosten 2018 (eenmalig)

198,00

41,58

239,58

Jaarlijkse bijdrage MfN-register

Excl. BTW

21% BTW

Incl. BTW

Registerbijdrage 2018 (jaarlijks)**

203,00

42,63

245,63

3-Jaarlijkse bijdrage Peer Review

Excl. BTW

21% BTW

Incl. BTW

Peer Review (tarief 2018 / 3-jaarlijks)**

385,00

80,85

465,85

** Als u in de loop van het jaar toetreedt tot het MfN register, betaalt u geen bijdrage voor de volle maanden die tot dan toe zijn verstreken. Beëindiging van de registratie geeft echter geen recht op restitutie voor de overblijvende maanden.

Raadpleeg voor actuele informatie over de tarieven de website van het MfN‑register.