School voor Mediation

Specialisatie Familiemediation

Opleiding tot MfN-erkend Familiemediator

Startdatum 1: Maandag 5 maart 2018, 8 dagen van 10:00 tot 17:00 uur.

Startdatum 2: Maandag 1 oktober 2018, 8 dagen van 10:00 tot 17:00 uur.

U heeft met goed gevolg de Basisopleiding Mediation afgerond en nu wilt u zich verder specialiseren in Familiemediation. Deze praktijkgerichte opleiding biedt u daartoe de kans.  

De opleiding tot Familiemediator is een samen­werking van de School voor Mediation met Angelique van Nistelrooij van ‘Van Nistelrooij Mediation & Training’, drs. Jacqueline van der Vorm van ‘Van der Vorm Financiele Planning’ en mr. Judith van der Klei, van ‘Van der Klei Advocatuur & Mediation’. De opleiding is door het MfN erkend en geaccre­di­teerd. De trainers voor deze opleiding zijn allen zeer ervaren in hun vak­gebied en leren u graag de fijne kneepjes van dit vak!

Familiemediation
Familiemediation is een uitdagend en breed werkveld, waarbij het aan de mediator is om met de benodigde kennis en vaardigheden scheidende partners over emotionele, juridische en financiële drempels heen te helpen en zorg te dragen voor een stabiel fundament voor een nieuwe start als alleenstaande of alleenstaande ouder. Zijn er kinderen in het spel, dan is het aan de mediator om de kinderen centraal te stellen, voor zover de ouders daartoe niet zelf in staat zijn, en de ouders te begeleiden bij het formuleren van een verantwoord ouderschapsplan. Dit betekent dat van de mediator veel specifieke kennis en kunde wordt gevraagd van zowel emotionele, juridische en financiële aspecten.

De opleiding
De opleiding tot MfN-erkend Familiemediator is opgebouwd aan de hand van de eisen die het MfN stelt aan deze mediationspecialisatie. In de opleiding wordt stilgestaan bij de basiskennis en vaardigheden die nodig zijn om een goed Familiemediator te worden volgens het MfN-profiel. Zo komen onder meer aan de orde: de psychologische mechanismen bij een scheiding, de echtscheidingsmelding, de impact op kinderen, het opstellen van een ouderschapsplan, de vermogensrechtelijke afwikkeling van een scheiding, het berekenen van partner- en kinderalimentatie en het maken van een echtscheidingsconvenant.
Ervarend leren is het belangrijkste uitgangspunt van de opleiding. Dit betekent dat theorie afgewisseld wordt met zelf oefenen en zelf doen. Dus: ‘Leren door ervaren’. De theorie wordt belicht vanuit voorbeelden uit de praktijk van familiemediation en er wordt gewerkt met simulaties, tussentijdse theorietoetsen en vaardigheids­opdrachten. De opbouw van de opleiding is door deze opzet afwisselend, actief en praktijk­gericht. Deelname aan de opleiding vergt van de deelnemer een actieve inzet, zelfstudie en voorbereiding. De opleiding wordt afgesloten met een vaardigheids­examen in de vorm van een rollenspel in een mediationsetting.

Doel van de opleiding
Aan het eind van de opleiding heeft u basiskennis van de verschillende facetten van een scheiding en bent u in staat om een (eenvoudige) scheiding op goede wijze te begeleiden en gemaakte afspraken helder te verwoorden in een ouderschapsplan en echtscheidings­convenant.

Docenten
Drie docenten van de School voor Mediation, allen met ruime ervaring als MfN‑register­mediator en MfN‑familie­mediator, trainer en coach.

•  Angelique van Nistelrooij, MfN-registermediator en gespecialiseerd Familie­mediator, scheidingsspecialist en gecertificeerd omgangsbegeleider.

•  Drs. Jacqueline van der Vorm FFP RFEA, financieel specialist, Register Financieel Echtscheidings­adviseur, MfN-registermediator en Familiemediator.

•  Mr. Judith van der Klei, advocaat en MfN-registermediator, gespecialiseerd in arbeidsrecht en personen- en familierecht.

Doel:

De mediator de theoretische basiskennis en praktische vaardig­heden te geven voor het begeleiden en professioneel afwikkelen van alle aspecten die een rol spelen bij (eenvoudige) (echt)scheidingen.

Voor wie:

Voor iedere mediator die zich wil specialiseren in Familiemediation. Voor het volgen van deze opleiding is het vereist eerder een door het MfN erkende en geaccrediteerde Basisopleiding Mediation met goed gevolg te hebben afgerond.

Opzet:

Ervarend leren, door een afwisseling van theorie, zelf oefenen en veel zelf doen. De theorie wordt belicht vanuit de praktijk door simulaties, toetsen, oefenopdrachten, én humor. Voor de opbouw en dagindeling zie het programma van de opleiding.

Docenten:

Drie docenten van de School voor Mediation, allen met ruime ervaring als MfN‑registermediator en MfN-familiemediator, trainer en coach.

Groep:

Maximaal 16 deelnemers, minimaal 8.

Data:

Opleiding voorjaar 2018:  

8 Maandagen, van 10:00 tot 17:00 uur, inloop vanaf 09:30 uur.

  • 5, 12, 19 en 26 maart
  • 9 en 23 april
  • 14 en 28 mei

Opleiding najaar 2018:

8 Maandagen, van 10:00 tot 17:00 uur, inloop vanaf 09:30 uur.

  • 1, 8 en 29 oktober
  • 5, 12 en 26 november
  • 3 en 17 december

Zie ook de Agenda.

Locatie:

Antropia, landgoed de Reehorst, Hoofdstraat 8 te Driebergen. Naast station Driebergen-Zeist, dus goed bereikbaar met openbaar vervoer. Voor de auto is er gratis parkeer­gelegenheid. Voor een routebeschrijving zie: antropia.nl/route

Kosten:

€ 3.200,– (8 dagen), vrij van BTW, inclusief lesmateriaal, koffie, thee en lunch.
Niet inbegrepen zijn studieboeken (ca. € 150 tot € 245). Voor een overzicht van de benodigde studieboeken, zie de Literatuurlijst.

Oud-cursisten van onze Basisopleiding Mediation geven wij een vaste korting van € 100,–. Zij betalen dus € 3.100,–.

We geven op de Opleiding tot Familiemediator een vroeg­boekkorting van € 100,– voor aanmeldingen tot 1 maand vóór de start van de opleiding. U betaalt dan geen € 3.200,– maar  € 3.100,–. Oud-cursisten betalen dan  € 3.000,–.

MfN:

24 PE-punten categorie 1A
plus 24 PE-punten categorie 2.

Aanmelden:

Door middel van het invullen van het webformulier
of door het invullen en opsturen van het aanmeldformulier.