School voor Mediation

Specialisatie Overheidsmediation

Constructief omgaan met conflicten, of ze juist voorkomen

4-daagse training voor professionals

De opbouw van de training bestaat uit 4 dagen met theorie en praktijk:

Dag 1:
 

Communicatie en conflicten
●  Theorie communicatie (basis)
●  Actief luisteren ondersteund door diverse oefeningen
●  Theorie conflicten & conflictmechanismen
●  Test eigen conflictstijl
●  Eigen aannames
●  Werken aan eigen cases

Dag 2:
 

Gespreksvaardigheden en belangen
●  Gesprekstechnieken zoals soorten vragen, interventies, reframen, gevoel en belang benoemen
●  Eigen houding en wat hierin sterke en verbeterpunten zijn
●  Gedragsbeïnvloeding
●  Oefenen aan de hand van praktijkgerichte cases

Dag 3:
 

Belangen en onderhandelen
●  Herkennen van de belangen die spelen tussen de diverse partijen
●  Onderhandelen met lastige mensen en/of lastige situaties
●  Oefenen door middel van cases met nadruk op doel en belangen

Dag 4:
 

●  Terugkomdag - verdiepen van opgedane inzichten
●  Praktijksituaties van de afgelopen periode
●  Uitdiepen en aanscherpen