School voor Mediation

Maatwerktraining Coachingsvaardigheden

Programma van de training Coaching, Conflictcoaching en Coachings­vaardig­heden

Dag 1:
 

Introductie

•  Wat is coaching en wat zijn de verschillen met mediation, intervisie, supervisie en therapie.

•  De coachingsrelatie en rol van de coach, de leidinggevende en de coachee.

•  Het coachingproces van intake tot het beëindigen van de coachings­relatie. Competenties van de coach.

Dag 2:
 

Coachingsstijlen

•  Contracteren, het psychologisch contract.

•  Coachingsstijlen (directieve coaching, analytische coaching, (Rogeriaanse) counseling, paradoxale coaching).

Dag 3:
 

Verdieping van de ervaringen met coachingsstijlen

•  Teams, teamontwikkeling en teamcoaching.

•  Verschillen tussen teamcoaching en individuele coaching.

•  Het beëindigen van een coachingsrelatie en de verankering in de dagelijkse praktijk.

Dag 4:

Terugkomdag