School voor Mediation

Maatwerktraining Coachingsvaardigheden

Compacte 4-daagse training Coaching, Conflictcoaching en Coachings­vaardigheden

In deze 4-daagse training coaching, conflictcoaching en coachingsvaardigheden maakt u kennis met verschillende coachingsstijlen en kunt u uw vaardigheden in coaching verstevigen zonder direct een professioneel coach te worden.

Coaching is een gerichte vorm van werkgerelateerd leren. De toegevoegde waarde van coaching kan aanzienlijk zijn op momenten dat het lastig is om herkend ineffectief gedrag te veranderen of om complexe (samenwerkings)vraagstukken op te lossen.

Docent Gérard Vreman is senior organisatieadviseur en coach. Hij was eerder ondermeer werkzaam als managing partner bij Twijnstra Gudde. Inmiddels is hij vele jaren als coach verbonden aan IMD business school in Lausanne. Hij heeft een eigen praktijk als organisatieadviseur en coach. Hij doceert op het terrein van coaching en op het terrein van leiderschapsontwikkeling aan enkele postdoctorale opleidingen.

In de opbouw van het programma worden theoretische modellen en interventie­mogelijkheden verbonden met veel praktijkoefeningen, waarbij het de bedoeling is dat u uw eigen leervragen en praktijksituatie inbrengt.

Doel:

U krijgt inzicht in coaching, het verloop van een coachingtraject en datgene wat nodig is voor coaching. U ontwikkelt vaardig­heden om coachings­gesprekken te voeren en verschillende coachings­stijlen toe te passen. U leert te reflecteren op uw eigen rol als coach (aan de hand van persoonlijke leerdoelen en door de inbreng van eigen vraagstukken).

Voor wie:

De training is bestemd voor mediators die willen kennismaken met coaching en voor leidinggevenden en professionals die beroeps­halve dienen te beschikken over coachingsvaardigheden waarbij inzicht in coaching en het verloop van een coaching­proces van belang is.

Opzet:

Dag 1 - Introductie
Dag 2 - Coachingsstijlen
Dag 3 - Verdieping van de ervaringen met coachingsstijlen
Dag 4 - Terugkomdag.
(Zie verder bij het programma)

Docent:

Gérard Vreman, senior organisatieadviseur en coach.

Werkwijze:

In deze training staat ervarend leren centraal. Theoretische kaders, modellen en interventiemogelijkheden worden aangereikt en in de training wordt hiermee ervaring opgedaan. Er wordt aandacht besteed aan uw eigen leervragen.
Tussen de verschillende blokken worden opdrachten uitgevoerd, waarbij het gewenst is dat u daadwerkelijk een coachee begeleidt. De ervaringen worden ingebracht tijdens de training en vormen een uitgangspunt voor verdere verdieping.

Literatuur:

“Coachen met collega’s”. Door Erik de Haan en Yvonne Burger.