School voor Mediation

Maatwerktraining Mediationvaardigheden

Programma van de training Mediation-, Conflict­vaardig­heden en Conflictoplossing voor niet-mediators

Dag 1:
 

Communicatie en conflicten
In dit blok ligt de nadruk op: theorie communicatie (basis), actief luisteren en diverse oefeningen die de theorie ondersteunen. Daarnaast theoretische uitleg over conflicten & conflictmechanismen (kort) + test. Verder aandacht voor eigen aannames.

Dag 2:
 

Gespreksvaardigheden en belangen
Aandacht wordt besteed aan gesprekstechnieken zoals soorten vragen, interventies, reframen, gevoel en belang benoemen, eigen houding en wat hierin sterke en verbeterpunten zijn en gedragsbe√Įnvloeding. Oefenen aan de hand van praktijkgerichte cases.

Dag 3:
 

Belangen en onderhandelen
Herkennen van de belangen die spelen tussen de diverse partijen, onderhandelen met lastige mensen. Oefenen door middel van cases met nadruk op doel en belangen.

Dag 4:
 

Inzichten en lastige situaties
Aan bod komen lastige situaties en impasses, oplossingsgericht vragen stellen.