School voor Mediation

Voorbereiding op het assessment: de Intensieve Voorbereidingsdag

Gedegen en intensief voorbereiden op het assessment.

Data:
 

●  Maandag 4 juni 2018.  
De Voorbereidingsdag is van 10:00 tot 17:00 uur. Inloop vanaf 09:30 uur.
→ We geven de Intensieve Voorbereidingsdag ook ‘on-demand’.

De Intensieve Voorbereidingsdag op het assessment is bedoeld voor de professionele mediator, die zich wil laten registreren als MfN‑registermediator. Om geregistreerd te kunnen worden, dient u geslaagd te zijn voor de kennistoets én voor het assessment. Op deze dag bereiden we u uitvoerig en gedegen voor op dit assessment.
Op uw verzoek kan in de loop van de dag ook een video-opname gemaakt worden voor een DVD die u kunt gebruiken voor het video-assessment.
NB: Een Intensieve voorbereidingdag is ook geschikt voor mediators die hun mediation­vaardigheden eens flink willen aanscherpen en verdiepen.

In de Basisopleiding Mediation voor professionals wordt aandacht besteed aan het theoretisch kader en het praktisch oefenen. U leert de basisprincipes van mediation, de mediationvaardigheden en u wordt voorbereid op het theorie-examen (de kennistoets).

Met de Intensieve Voorbereidingsdag op het assessment bereidt u zich expliciet voor op het praktijk­examen (de vaardighedentoets, het assessment). Tijdens deze intensieve trainingsdag besteden we aandacht aan de criteria van het assessment, de vereiste verdieping van uw mediation­vaardigheden en u oefent intensief op het assessment.

Intensief en geconcentreerd oefenen in een veilige kleine groep, uw persoonlijke leerdoelen, criteria van het assessment, directe feedback van uw ervaren begeleider, oefenmateriaal mee voor verder aanscherpen, ook video-opname voor DVD mogelijk. Dit alles in een fantastische locatie met bijzonder smaakvolle gerechten!

Voorafgaand aan de Intensieve Voorbereidingsdag ontvangt u een ‘leerdoelen­formulier’ waarop u uw eigen ontwikkelpunten kunt aangeven. De voorbereidingsdag begint met de vaststelling van uw persoonlijke leerdoelen, zodat u daar maximaal aan kunt werken.

We werken met een kleine groep van maximaal 4 deelnemers, waarin u wordt bijgestaan door de begeleider – een ervaren trainer, registermediator en assessor – en u werkt met een trainingsacteur/actrice als sparringpartner. Zo’n kleine groep geeft u de gelegenheid de gehele dag geconcentreerd te oefenen, met de acteur/actrice en met elkaar.

Tijdens en na het oefenen krijgt u directe feedback van de trainingsactrice/acteur, uw medecursisten en de begeleider. We leggen sterk de nadruk op uw houding, gedrag en uw mediation­vaardig­heden. De begeleider geeft feedback op basis van uw eigen leerdoelen, en aan de hand van de eindtermen zoals die worden verwacht bij het assessment.

Aan het eind van de dag heeft u inzicht gekregen in uw verbeterpunten, en u krijgt oefenmateriaal mee naar huis, waarmee u uw sterke punten en eventuele ontwikkel­punten nog eens rustig kunt nalopen.

Mocht u zich met een eigen groep van 4 deelnemers willen aanmelden, dan is het mogelijk om in onderling overleg een geschikte datum af te spreken. Bent u hierin geïnteresseerd neem dan contact met ons op via het aanmeld­formulier.

Deze trainingsdag/voorbereidingsdag is ook zeer geschikt voor intervisie­groepen die met elkaar willen oefenen in een optimale omgeving. Is dit uw wens, vertel het ons via het aanmeldformulier.

Regelmatig wordt deze dag ook gebruikt om in de ochtend te oefenen en in de middag een video op te nemen voor een DVD die kan worden voorgelegd aan het examenbureau Intop. Heeft dit uw voorkeur, laat het ons weten via het aanmeld­formulier.

Doel:

Aanscherping en verdieping van de mediationvaardigheden en intensieve voorbereiding op het assessment.

Voor wie:

●  Voor iedereen die geslaagd is voor de kennistoets en zich wil voorbereiden op het assessment.

●  Voor alle mediators die hun mediationvaardigheden willen aanscherpen en verdiepen.

Opzet:

Persoonlijke leerdoelen, criteria van het assessment, oefenen van mediationvaardigheden, feedback en zelfreflectie.

Trainers:

Een trainer/docent met ruime ervaring als MfN-registermediator en MfN-assessor, en een professionele trainingsacteur/actrice als sparring­partner.

Groep:

Maximaal 4 deelnemers.

Data:

●  Maandag 4 juni 2018.  
De Voorbereidingsdag is van 10:00 tot 17:00 uur.
Inloop vanaf 09:30 uur.   
→ We geven de Intensieve Voorbereidingsdag ook ‘on-demand’.

Locatie:

De Baak, landgoed de Horst, De Horst 1 te Driebergen. Voor een routebeschrijving zie: landgoeddehorst.nl/contact

Kosten:

De prijs van een intensieve voorbereidingsdag is: € 875.
Vrij van BTW. Inclusief lesmateriaal, koffie, thee en lunch.
Oud-cursisten van onze Basisopleiding betalen € 700.

MfN:

6 PE-punten categorie 1A (aangevraagd).

Aanmelden:

Door middel van het invullen van het webformulier
of door het invullen en opsturen van het aanmeldformulier.  

Wat zijn de kwalificaties waarop assessoren letten tijdens het assessment?
  Download een PDF van het Observatieformulier Gedragscriteria.
Daarin worden de 5 hoofdcompetenties van de mediator beschreven.

Live-assessment of video-assessment
In plaats van een live-assessment, is er voor kandidaten ook de mogelijkheid een video-assessment te doen. Zo’n examenvideo kan door een kandidaat zelf worden gemaakt of door de School voor Mediation worden verzorgd.

Een video maken voor een examen is voor velen natuurlijk iets nieuws. Bovendien moet een video-assessment inhoudelijk en technisch aan een aantal kwalitatieve criteria voldoen. Om zorg te dragen dat examen-video’s het vereiste niveau hebben, wordt bij de training van assessoren daar extra aandacht aan besteed.

Voor de kandidaat die een weloverwogen keus wil maken tussen het doen van een live-assessment of een video-assessment heeft Intop een aantal documenten vervaardigd, die kandidaten bij die afweging kunnen ondersteunen en bij de uitvoering helpen.

Deze documenten vindt u op de website van Intop, maar u kunt ze ook hier inzien/downloaden:

Slagingspercentages van het assessment (de vaardighedentoets)
Intop heeft de slagingspercentages van het assessment in 2016 gepubliceerd:

Het totale slagingspercentage voor de assessments in 2016 was 79,1%.
Er zijn in totaal 303 geslaagden, waarvan 82 na een herkansing.

Bij het live assessment in 2016 was het slagingspercentage van de eerste deelname van kandidaten 65,9%.

Bij het video-assessment in 2016 was het slagingspercentage van de eerste deelname van kandidaten 53,8%.

Voor meer informatie over de slagingspercentages van het assessment,
zie: de website van Intop.

Geldigheidsduur van de opleiding
Een kandidaat heeft 2 jaar de tijd na afronding van de MfN-erkende opleiding om het schriftelijke theorie-examen en het praktijkexamen (live of video) te behalen én de inschrijving bij het MfN te voltooien.

Zie hiervoor het Examenreglement schriftelijk theorie-examen MfN‑ register­mediator, bij punt 4 Aanmelding, lid 5 Geldigheidsduur, op de website van Intop.