Het vervolg op de Basisopleiding:
Verdieping en gedegen voorbereiding op MfN‑registratie

De professionele mediator die zich wil laten registreren als MfN‑register­mediator dient geslaagd te zijn voor de kennistoets én voor het assessment. Als voorberei­ding op het assessment bieden we u de keuze tussen een zware Voorbereidingsdag en een lichtere Vaardigheidsdag. Daarnaast faciliteren we opnamedagen voor het video-assessment.

Vaardigheidsdag: oefenen voor het assessment

Data:
 

●  Maandag 4 juni 2018.  
De Vaardigheidsdag is van 10:00 tot 17:00 uur.

De Vaardigheidsdag biedt u de gelegenheid in een kleine groep met en op elkaar te oefenen voor het assessment. U oefent zich als mediator, als observator en als rolspeler in de mediation. Wij zorgen voor de rollenspelen die geschikt zijn voor het assessement. U kunt zelf aangeven welke soort mediation u wilt oefenen.

Meer informatie over de Vaardigheidsdag

Intensieve Voorbereidingsdag op het assessment

Data:
 

●  Maandag 4 juni 2018.  
De Voorbereidingsdag is van 10:00 tot 17:00 uur.
→ We geven de Intensieve Voorbereidingsdag ook ‘on-demand’.

Op deze dag bereiden we u uitvoerig en gedegen voor op het assessment. We werken met een kleine groep van maximaal 4 deelnemers, met een begeleider - een ervaren trainer, registermediator en assessor, en een ingespeelde acteur als sparring­partner. De kleine groep geeft u de gelegenheid de gehele dag geconcen­treerd te oefenen, met de acteur en met elkaar.

Meer informatie over de Intensieve Voorbereidingsdag

Video-opname met DVD voor het video-assessment

Data:
 

●  Maandag 4 juni 2018.  
De Video-opnamedag is ‘s middags van 13:00 tot 17:00 uur.
De duur van een video-registratie is ongeveer 1,5 uur.
→ We geven de Video-opnamedag ook ‘on-demand’

Na de Basisopleiding, de kennistoets en de voorbereiding blijft er voor de aankomende MfN‑registermediator nog één horde te nemen: het live- of het video-assessment. We bieden u de gelegenheid, in aansluiting op een voorbereiding, een video‑opname te maken voor een DVD die gebruikt kan worden voor het video-assessment.

Meer informatie over de video-opnamedag

Het MfN hanteert vanaf 01 januari 2014 een nieuw register voor mediators, waarin het voormalige NMI-register is opgenomen. Dit nieuwe MfN‑register is bedoeld voor actieve professionele mediators en verschaft een kwaliteitsmerk.
We geven een overzicht van de eisen en voorwaarden waaraan voldaan moet zijn om vanuit uw huidige situatie geregistreerd te kunnen worden als MfN‑register­mediator. En waar de School voor Mediation u daarbij behulpzaam kan zijn.

Meer informatie over MfN-registratie

School voor Mediation

Voorbereidingen voor het assessment