School voor Mediation

MfN - Mediatorsfederatie Nederland

Mediatorsfederatie Nederland opgericht.
Op 15 november 2013 hebben de grote landelijke verenigingen van mediators zich verenigd in de ‘Mediatorsfederatie Nederland’ (MfN).

Een belangrijke activiteit van de Mediatorsfederatie is de vertegenwoordiging van de belangen van mediators bij de advisering voor wetgeving van de komende mediationwet.

De Mediatorsfederatie is houder van het register van mediators en verantwoordelijk voor het kwaliteitsbeleid van mediation in Nederland.

Basisopleiding Mediation voor professionals

De 9-daagse Basisopleiding Mediation voor professionals is geaccrediteerd door de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

Na het met succes afronden van de Basisopleiding kunt u deelnemen aan de kennis­toets. De volgende stap is het afleggen van een assessment (vaardighedentoets).
Als u hieraan heeft voldaan kunt u zich laten registreren bij het MfN-kwaliteitsregister en bent u MfN-registermediator.

Zie ook: Voorbereiding op het assessment en Eisen en voorwaarden voor registratie.

Geldigheidsduur van de opleiding
Een kandidaat heeft 2 jaar de tijd na afronding van de MfN-erkende opleiding om het schriftelijke theorie-examen en het praktijkexamen (live of video) te behalen én de inschrijving bij het MfN te voltooien.

Zie hiervoor het Examenreglement schriftelijk theorie-examen MfN‑ register­mediator, bij punt 4 Aanmelding, lid 5 Geldigheidsduur, op de website van Intop.

Slagingspercentages van het theorie-examen (de kennistoets)
Intop heeft de slagingspercentages van het theorie-examen in 2016 gepubliceerd:

In 2016 was het totale slagingspercentage voor het theorie-examen 89%. Er zijn in totaal 513 kandidaten geslaagd, waaronder 64 na een herkansing.

Voor meer informatie over de slagingspercentages van het theorie-examen, zie de website van Intop.

Slagingspercentages van het assessment (de vaardighedentoets)
Intop heeft de slagingspercentages van het assessment in 2016 gepubliceerd:

Het totale slagingspercentage voor de assessments in 2016 was 79,1%.
Er zijn in totaal 303 geslaagden, waarvan 82 na een herkansing.

Bij het live assessment in 2016 was het slagingspercentage van de eerste deelname van kandidaten 65,9%.

Bij het video-assessment in 2016 was het slagingspercentage van de eerste deelname van kandidaten 53,8%.

Voor meer informatie over de slagingspercentages van het assessment,
zie: de website van Intop.

Familiemediation: Opleiding tot MfN-erkend Familiemediator

De 8-daagse Opleiding tot Familiemediator is een samenwerking van de School voor Mediation met Angelique van Nistelrooij van ‘Van Nistelrooij Mediation & Training’, drs. Jacqueline van der Vorm van ‘Van der Vorm Financiele Planning’, en mr. Judith van der Klei, van ‘Omega Advocaten en Mediators’. De opleiding is door het MfN erkend en geaccrediteerd. De trainers voor deze opleiding zijn allen zeer ervaren in hun vakgebied en leren u graag de fijne kneepjes van dit vak!k!

Na deze opleiding heeft u kennis van de verschillende facetten van een scheiding en bent u in staat om een scheiding op goede wijze te begeleiden en gemaakte afspraken helder te verwoorden in een ouderschapsplan en echtscheidingsconvenant.

Arbeidsmediation: Basistraining Arbeidsmediation

De School voor Mediation geeft in samenwerking met mr. Sjaak Pleiter van ‘Pleiter Advocatuur’ en mr. Fleur Tromp een compacte 4‑daagse Basistraining Arbeids­mediation. De beide arbeidsjuristen, met een jarenlange ervaring in lesgeven, treden hier op als de juridische trainers in deze intensieve opleiding.

In deze 4-daagse Basistraining wordt u opgeleid tot Arbeidsmediator. De training behandelt uitvoerig de juridische, rationele en emotionele aspecten van arbeids­mediation, en de passende interventietechnieken. Na het volgen van deze vier dagen kunt u zich SvM Arbeidsmediator noemen.

Overheidsmediation: 4-daagse training ‘Wat speelt er echt?’

De School voor Mediation geeft in samenwerking met ir. Otte-Pieter Banga van ‘Banga Management’ een 4-daagse Training ‘Wat speelt er echt?’. Deze training is speciaal bedoeld voor iédere professional (dus ook niet-mediators) die effectief wil kunnen optreden in lastige situaties. Met het tijdig voorkomen van misverstanden en escalatie van problemen kan veel tijd en energie worden bespaard. Met behulp van mediation- en conflict­vaardigheden leert Otte-Pieter u op een andere manier luisteren: wat wordt er tussen de regels precies gezegd, en wat wordt er eigenlijk mee bedoeld?

PE Workshops

Het MfN geeft goedkeuring aan trainingen en workshops in het kader van Permanente Educatie voor MfN-registermediators door punten in een categorie toe te kennen. Pas dan mag het MfN PE-logo gevoerd worden.